معرفی پروژه مانیا

برج مسکونی مانیا با موقعیتی استثنایی و ممتاز در استان زیبای مازندران واقع گردیده است مانیا در بافتی توریستی  با تراکم جمعیتی کم و آرامشی رویایی در مجاورت پنج میلیون متر مربع فضای سبز و نسیم روح افزای جنگل و کوهستان در غرب شهرستان هچیرود و در مسیر جاده خاطرات سال های دور و نزدیک ، جاده قدیم هتل پارسیان خزر (هتل هایت) قرار گرفته است .

دید طبقات

کاتالوگ پروژه مانیا