گزارش پیشرفت نارنجستان 3

بازدید هیئت مدیره محترم شرکت از روند پیشرفت پروژه مسکونی نارنجستان ۳ و گزارش آخرین مراحل پیشرفت پروژه مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۲۴ [pdf id='17182'] [smartslider3 slider=63]...

ادامه مطلب