گزارش پیشرفت نارنجستان ۴

«بازدید رییس هیئت مدیره، مدیر عامل، معاونت و مدیران فنی از پروژه مسکونی نارنجستان ۴» صبح پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت تعاونی از پروژه مسکونی نارنجستان ۴ بازدید نمودند. . ایشان، ضمن بازدید از مراحل مختلف ساخت شامل نازک کاری، اجرای نما و سایر بخش های اجرایی، خواستار افزایش سرعت و حفظ کیفیت اجرای مراحل پایانی...

ادامه مطلب