کاتالوگ مانیا

پروژه مانیا

 

پروژه مانیا، واقع در شهرستان چالوس، منطقه هچیرود است. این پروژه شامل ۱۳ طبقه مسکونی با سازه بتنی و با بکارگیری مرغوب ترین مصالح ایرانی یکی از پروژه های موفق این شرکت می باشد .

این پروژه با در نظر گرفتن مقررات ملی ساختمان واصول ایمنی در حال اجرا میباشد .