🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴
اجرای جکهای اسکافلد سقف طبقه چهارم بلوک A
ارماتوربندی و قالب بندی سقف طبقه چهارم بلوک B
ارماتوربندی ستونهای طبقه پنجم بلوک C
انتقال بلوک های تیغه چینی به تراز طبقه اول هر سه بلوک
بتن ریزی ستونها در طبقه پنجم بلوک C
پیاده نمودن نقاط تیغه چینی طبقه اول بلوک B

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت