🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۲

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۲

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۲
عملیات خاکبرداری و تسطیح خاک جهت اجرای آسفالت خیابان رو به روی پروژه
عملیات جدول کشی خیابان رو به روی پروژه
شیب بندی محوطه و دیوار کشی فضای سبز محوطه
دیوار چینی فضای بازی کودکان

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت