🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

اجرای جکهای اسکافلد سقف طبقه چهارم , بلوک C
ارماتوربندی و قالبندی راه پله طبقه سوم به چهارم , بلوک B
باز نمودن قالبهای تیر در زیر سقف طبقه سوم , بلوک A
برش و رزوه میلگردهای طولی ستون از نمره ۲۰ در طبقه سوم بلوک A
خم زدن سنجاقی های ستون جهت ارماتوربندی ستونها در طبقه سوم , بلوک C
قالب بندی تیرها و اجرای جک اسکافلد در تراز سقف طبقه چهارم , بلوک C
قالبندی ستون از سقف طبقه چهارم , بلوک B

قالبندی کف و تیرهای سقف طبقه چهارم , بلوک C
منتاژ قالبهای کف تیر جهت سقف طبقه چهارم , بلوک C

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت