🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۳

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۳

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۳
بتن ریزی سقف طبقه هفتم کف طبقه هشتم ب۴
گچ و خاک طبقه اول و دوم ب۱
آرماتوربندی دیوار برشی طبقه هشتم ب۴
برش و ساخت خاموت ستونها
تیغه چینی طبقه چهارم ب۴

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت