گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

پروژه مسکونی نارنجستان ۴
قالب بندی تیر طبقه دوم بلوک a
بتن ریزی طبقه دوم بلوک b
ارماتور بندی طبقه دوم بلوک b
ارماتور بندی ستون طبقه سوم بوکb
قالب بندی ستون طبقه سوم بلوک b
بتن ریزی طبقه دوم بلوک a

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت