🔮گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

🔮گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

قالب بندی ستون طبقه منفی ۲
بتن ریزی دیوار حائل ضلع غرب طبقه منفی ۲
برش و رزوه میلگردهای ستون
آخرین مرحله بتن ریزی سقف طبقه منفی ۳
قالب بندی دیوار حائل ضلع غرب طبقه منفی ۲
ارماتور بندی سقف طبقه منفی ۳

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت