بازدید ریاست محترم هیئت مدیره و مدیریت عامل محترم شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه اکام از پروژه نارنجستان ۳

بازدید ریاست محترم هیئت مدیره و مدیریت عامل محترم شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه اکام از پروژه نارنجستان ۳

بازدید ریاست محترم هیئت مدیره و مدیریت عامل محترم شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه اکام از پروژه نارنجستان ۳

طی این بازدید که با ذبح قربانی همراه بود، فعالیت های انجام شده بررسی و به انجام با کیفیت و افزایش سرعت کار تاکید گردید

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت