🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان۳

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان۳

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان۳
-بتن ریزی سقف بلوک B1
-قالب بندی تیر و سقف بلوک B2
-نقشه برداری در بلوک B4
-قالب بندی ستونها ی بلوک B4
-بتن ریزی ستونهای تراز بلوک B4
-زیر سازی سقف جهت قالب بندی بلوک B4

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت