🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان۳

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان۳

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان۳
🔮بتن ریزی ستون ها و طبقات
🔮خم و برش میلگرد جهت خاموت های ستونها
🔮خاموت گذاری ستونها و دیوار های برشی و آرماتور بندی سقف

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت