🔮 گزارش روند پیشرفت پروژه نارنجستان۲

🔮 گزارش روند پیشرفت پروژه نارنجستان۲

گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه نارنجستان ۲

اجرای عملیات  نمای جنوبی

اجرای عملیات جوشکاری و آهن کشی نمای غرب

اجرای عملیات خمیر ( نرمه ) کشی داکت‌های  مجتمع غربی

اجرای نرمه کشی داکت های باقیمانده مجتمع غربی

تست آب‌بند بودن قیر‌وگونی سرویس‌های غربی

جوش‌کاری و آهن‌کشی نمای غرب مجتمع شرقی

جوش‌کاری و آهن‌کشی نمای غرب مجتمع شرقی

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت