گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۳

گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۳

گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده
پروژه مسکونی نارنجستان ۳

شامل :
🔮بتن ریزی دیوار حائل ضلع غربی بلوک B1
🔮اتمام دیوار حائل بلوکهای B2 , B4
🔮اجرای سقف دوم بلوکهای B2 , B4
🔮اجرای پارت آخر سقف اول بلوک B1

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت