گزارش آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۱

گزارش آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۱


گزارش آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۱

شامل :

اجرای عملیات گچ و خاک طبقه ۷+ بلوک شمالی

اجرا عملیات لوله کشی فاضلاب بهمراه ساپورت در طبقه ۱+ بلوک جنوبی

اجرای عملیات دوغاب ریزی پشت چهارچوب های فرانسوی طبقه ۷ بلوک شمالی

عملیات نصب وال پست عمودی در طبقه همکف بلوک شمالی

عملیات نصب لوله های فاضلاب طبقه ۲ بلوک جنوبی

عملیات گچ و خاک طبقه ۷ بلوک شمالی

عملیات نصب وال پست های عمودی طبقه همکف بلوک شمالی

اجرای ساپورت پیش ساخته جهت عبور لوله های تاسیساتی

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت