عملیات اجرایی و فعالیت های انجام شده در پروژه نارنجستان ۱ – اردیبهشت ۱۴۰۰

عملیات اجرایی و فعالیت های انجام شده در پروژه نارنجستان ۱ – اردیبهشت ۱۴۰۰

عملیات اجرایی و فعالیت های انجام شده اخیر در پروژه نارنجستان ۱

  1. بتن ریزی طبقه ۶+ بلوک جنوبی
  2. عملیات نصب وال پست های عمودی ۳۰ سانتی طبقه ۶+ بلوک شمالی
  3. اجرای عملیات تیغه چینی در طبقه ۵+ هر دو بلوک
  4. اجرای عملیات گچ و خاک در طبقه۱+ هر دو بلوک
abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت