عملیات اجرایی و فعالیت های انجام شده در پروژه نارنجستان ۱ فروردین ۱۴۰۰

عملیات اجرایی و فعالیت های انجام شده در پروژه نارنجستان ۱ فروردین ۱۴۰۰

  • عملیات اجرایی و فعالیت های انجام شده اخیر در پروژه نارنجستان ۱
  • ۱٫بتن ریزی سقف طبقه ۶+بلوک شمالی
  • ۲٫بتن ریزی ستون های طبقه ۶+ بلوک جنوبی
  • آماده سازی سقف طبقه ۶+ بلوک جنوبی
    ۴٫اجرای رابیتس بندی اطراف پنجره ها
  • اجرای کروم بندی جهت اجرای عملیات گچ و خاک
    ۶٫ساخت چهارجوب فرانسوی درب اتاق ها

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت