پایان عملیات اجرای فونداسیون و نصب تاور کرین

پایان عملیات اجرای فونداسیون و نصب تاور کرین

طبق برنامه زمانبندی شده و با انجام مرحله آخر بتن ریزی، عملیات اجرای فونداسیون پروژه “نارنجستان ۲”، به اتمام رسید. این مرحله از پروژه در مساحت ۳۱۲۱ متر مربع و به ارتفاع ۱۴۰ سانتیمتر انجام گرفت. حجم کل بتن ریزی که در شش مرحله انجام شد، ۴۵۱۲ متر مکعب و وزن کل میلگرد به کار رفته در فونداسیون ۳۹۰ تن میباشد.
با نصب و راه اندازی تاور کرین با مشخصات : “مدل ۶۴۶ ، ظرفیت ۸ تن ، ۴۲ متر بازو یا فلش ، ۴۰ متر ارتفاع ، ۱۸ متر کانترفلش ، سیستم ارتفاع دهنده، جک پمپ، کاج ، اینورتر” و همچنین شروع ساخت دیوار حایل، روند ساخت پروژه ادامه دارد.

تاریخ

جولای 15, 2020

دسته بندی

نارنجستان ۲

اشتراک گذاری