عملیات اجرایی اولین سقف از برج مسکونی نارنجستان ۲ در طبقه منفی ۲ در حال اجرا میباشد

عملیات اجرایی اولین سقف از برج مسکونی نارنجستان ۲ در طبقه منفی ۲ در حال اجرا میباشد

عملیات اجرایی اولین سقف از برج مسکونی “نارنجستان ۲” در طبقه “منفی ۲ ” در حال اجرا میباشد.
بخشی از بتن ریزی سقف پایان پذیرفته و ادامه کار طبق برنامه ریزی های انجام شده، در حال انجام میباشد.

تاریخ

جولای 15, 2020

دسته بندی

نارنجستان ۲

اشتراک گذاری