دفترچه های عضویت نارنجستان ۵، آماده تحویل گردید

دفترچه های عضویت نارنجستان ۵، آماده تحویل گردید

دفترچه های عضویت نارنجستان ۵، آماده و به تعدادی از اعضای محترم، تحویل گردید.
طی روزهای آینده دفترچه سایر اعضا نیز تقدیم خواهد شد.
جهت هماهنگی و زمان حضور در دفتر شرکت جهت امضا و دریافت دفترچه های عضویت پروژه با اعضای محترم تماس گرفته خواهد شد.

تاریخ

جولای 15, 2023

دسته بندی

اخبار, نارنجستان ۵

اشتراک گذاری