بازدید هیات مدیره شرکت و شروع اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون در پروژه مسکونی نارنجستان ۴

بازدید هیات مدیره شرکت و شروع اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون در پروژه مسکونی نارنجستان ۴

 

 

تاریخ

سپتامبر 11, 2021

دسته بندی

نارنجستان ۴

اشتراک گذاری