اجرای عملیات خاکبرداری و فنس کشی در پروژه «نارنجستان ۳»

اجرای عملیات خاکبرداری و فنس کشی در پروژه «نارنجستان ۳»

اجرای عملیات خاکبرداری و فنس کشی ، طی سی روز، در پروژه  «نارنجستان ۳»

تاریخ

جولای 15, 2020

دسته بندی

نارنجستان ۳

اشتراک گذاری