اطلاعیه شماره ۲ سال ۱۴۰۲ نارنجستان ۳

اطلاعیه شماره ۲ سال ۱۴۰۲ نارنجستان ۳

 

-شماره2-سال1402-نارنجستان3.pdf

×

-و-محوطه-نارنجستان-3.pdf

×

-سالن-اجتماعات،-سالن-ورزشی،-سونا،-جکوزی.pdf

×
۳
۳۵
۳۲
۳۳
۳۴
B1-1
B1-2
B1-3
b1-4
B2-1
B2-2
B2-3
B4-1
Gas1
Gas2
۱٫lobby
۲٫lobby
۳٫lobby
۴٫lobby
۵٫lobby
۶٫lobby
۷٫lobby
۹٫conference hall
۱۰٫conference hall
۱۱٫conference hall
۱۲٫gym corridor
۱۳٫gym corridor
۱۵٫gym
۱۶٫gym
۱۷٫gym
۱۸٫gym
۱۹٫gym
۲۰٫sauna & jacuzzi
۲۱٫sauna & jacuzzi
۲۲٫sauna & jacuzzi
۲۳٫sauna & jacuzzi
۲۴٫locker room
۲۵٫gym service
۲۶٫gym service
۲۷٫gym service
۲۸٫gym service
۲۹٫gym service
previous arrow
next arrow