شروع بتن ریزی فونداسیون، در پروژه مسکونی نارنجستان ۵

شروع بتن ریزی فونداسیون، در پروژه مسکونی نارنجستان ۵

به حول و قوه الهی و همت مدیریت و مهندسین شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه آکام ، عملیات بتن ریزی فونداسیون در پروژه مسکونی نارنجستان ۵، آغاز گردید.

 

۰ce55f70-255a-4bc2-99c8-f33116e3ed7a
۲Z5A4226
۲Z5A4233
۲Z5A4247
۲Z5A4258
۲Z5A4278
۲Z5A4281
۲Z5A4283
۲Z5A4285
۲Z5A4287
۵۸e13d2e-624d-450d-94b1-27ed168cc6cf
۸۶f78197-74c4-4124-bef7-cfc338999789
۷۳۹d321c-71ce-4fd8-a48c-67c8be933796
گ
۲Z5A4258
۲Z5A4247
۲Z5A4226
۲Z5A4233
previous arrow
next arrow
abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت