مارس 2024

ضمن تشکر از همراهی اعضای محترمی که طبق برنامه ریزی انجام شده، با حضور در دفتر تعاونی موفق به انتخاب واحد شده اند، به اطلاع میرساند، بخش اول انتخاب واحد تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت. همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده، سایر اعضای محترم در ابتدای سال اینده، جهت انتخاب واحد دعوت خواهند شد. جدول تاریخ و ساعات حضور اعضا در دفتر تعاونی، متعاقبا اعلام...

ادامه مطلب