مجمع عمومی مالکین مجتمع نارنجستان ۲، نوبت دوم برگزار شد.

مجمع عمومی مالکین مجتمع نارنجستان ۲، نوبت دوم برگزار شد.

مجمع عمومی مالکین مجتمع نارنجستان ۲ ، نوبت دوم برگزار شد.

مجمع عمومی موسس مالکین  نوبت دوم در لابی مجتمع نارنجستان ۲ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ و با حضور مالکین برگزار شد .

این مجمع که با حضور مالکین به حد نصاب قانونی رسیده  بود،  در لابی بلوک غربی برگزار گردید

مراسم با تلاوت آیات قرآن کریم و خوش آمد گویی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی ابنیه آکام آغاز و با انتخاب هیات رئیسه توسط حاضرین ادامه پیدا کرد. در این مجمع آقای مهندس عزیزی به عنوان رئیس مجمع، خانم ها ظفری و احمدی به عنوان ناظرین  و آقای علامه نژاد به عنوان دبیر انتخاب گردیدند.

در ادامه مراسم اعضای مجمع، ضمن تصویب اساسنامه، به اتفاق آرا اعضا هیات مدیره و بازرس را انتخاب نمودند. جناب آقای وحید فهیمی اسکوئی ، جناب آقای مسعود علامه نژاد ، جناب آقای مرتضی ابراهیم دوست ، جناب آقای محمد مهدی کرمی و سرکار خانم  فاطمه روحی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و جناب آقای محمد حسن چراغعلی و جناب آقای میثم جوادی به عنوان اعضای علی البدل ، همچنین جناب آقای علی محمدی به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم بیژنی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در پایان مصوبات مجمع به شرح ذیل توسط هیئت رییسه مجمع و هیئت مدیره منتخب تایید و امضا گردید :

۱ـ تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره مجتمع و شرکت تعاونی ابنیه آکام در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۰ در محل دفتر تعاونی.

۲ـ مقرر گردید لیست نواقص اجرایی و لیست اسناد ومدارک در خواستی توسط هیئت مدیره  مجتمع تهیه و در جلسه فوق تحویل تعاونی گردد.

۳ـ مدت زمان تحویل موقت پروژه ۳ ماه از تاریخ فوق الذکر خواهد بود.

۴ـ ارائه لیست مشاعات و ازبیلت­ ها (نقشه های چون ساخت) و نقشه های تاسیسات و مشاعات، توسط هیئت مدیره تعاونی به هیئت مدیره مجتمع در اولین جلسه اعم از گارانتی ها و قراردادهای جاری.

۵ـ ارائه لیست نواقص در اولین جلسه به هیئت مدیره تعاونی توسط هیئت مدیره مجتمع.

۶ـ لیست اسامی مالکین با شماره واحد و تلفن آنها که تحویل هیئت مدیره مجتمع گردد.

۷ـ هیئت مدیره منتخب سریعاً نسبت به قبول مسئولیت و انتخاب هیئت رئیسه (یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر به عنوان نایب رئیس، دو نفر به عنوان عضو و یک نفر به عنوان دبیر) اقدام نماید.

۸ـ اقدامات لازم جهت انتخاب مدیر اجرائی مجتمع ،لابی من ها، سرایدارها ، چارت سازمانی مجتمع.

۹ـ تعیین حق شارژ برای ساکنین و مالکین.

همچنین با اکثریت آراء کلیات اساسنامه پیشنهادی با اصلاحات انجام شده ، تصویب گردید.

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت