🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

اجرای جکهای اسکافلد طبقه ششم بلوک C
اجرای وال پست های طبقه اول بلوک A
ارماتوربندی ستونهای طبقه ششم بلوک A
بتن ریزی ستونهای طبقه ششم بلوک B
قالب بندی تیرهای طبقه ششم بلوک C , B
بتن ریزی طبقه پنجم بلوک A

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت