🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴
-ارماتوربندی تعدادی از ستونهای طبقه چهارم بلوک B
-ارماتوربندی تیرهای طبقه سوم بلوک A
-برش میلگردهای مصرفی ارماتوربند در بلوک C طبقه سوم

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت