🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۳

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۳

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۳
بتن ریزی پارت اول سقف طبقه پنجم بلوک ب۲
بتن ریزی سقف ب۱ طبقه ۵
تیغه چینی طبقه سوم ب۱
گچ و خاک واحد ۸ طبقه دوم بلوک ب۱

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت