🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۳

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۳

 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۳
تیغه چینی و نصب وال پست طبقه اول و دوم بلوک ب۴
آرماتوربندی ستون طبقه پنجم ب۲
آرماتور بندی و اجرای بتن ریزی سقف پنجم ب۲
تیغه چینی طبقه دوم ب۱
زیرسازی کف تیرهای پارت اول کف طبقه ششم مسکونی ب۱
فورج ستون طبقه پنجم ب۲
لوله کشی پمپ بتن جهت بتن ریزی سقف پنجم ب۱

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت