🔮گزارش تصویری از فعالیت های در حال انجام پروژه مسکونی نارنجستان۳

🔮گزارش تصویری از فعالیت های در حال انجام پروژه مسکونی نارنجستان۳

🔮گزارش تصویری از فعالیت های در حال انجام پروژه مسکونی نارنجستان۳
بتن ریزی ستونهای طبقه چهارم بلوک ب۱
بتن ریزی دیوار برشی طبقه چهارم بلوک ب۱
زیرسازی سقف پنجم بلوک ب۴
بتن ریزی سقف چهارم بلوک ب۱
بتن ریزی سقف سوم بلوک ب۲

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت