🔮گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

🔮گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

ارماتور بندی سقف طبقه منفی یک بلوک c
بتن ریزی ستون طبقه همکف بلوک c
ارماتور بندی ستون طبقه منفی یک بلوک b
زیر سازی قالب بندی سقف طبقه منفی ۱
قالب بندی تیرهای سقف تراز طبقه همکف

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت