گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان۳

گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان۳

🔮گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان۳

  • بتن ریزی کف طبقه دوم در بلوک B4 .اجرای یک سوم از زیرسازی کف طبقه سوم بلوک B4.
  • آماده سازی ۶۰درصد از ستون و دیوار برشی طبقه دوم جهت بتن ریزی و اجرای ۴۰درصد زیرسازی کف طبقه دوم جهت بتن ریزی در بلوک B1 .
  • اجرای آرماتور بندی باقیمانده ستون و دیوار برشی طبقه اول و اجرای ۵۰ درصد زیر سازی و آرماتور بندی تیرهای کف طبقه دوم در بلوک B2

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت