🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

  • آرماتور بندی ستون و سقف
  • قالب بندی ستون و سقف -۳
abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت