عملیات اجرایی و فعالیت های انجام شده در پروژه نارنجستان ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

عملیات اجرایی و فعالیت های انجام شده در پروژه نارنجستان ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

عملیات اجرایی و فعالیت های انجام شده اخیر در پروژه نارنجستان ۱

  1. اجرای فورجینگ میلگردهای نمره ۲۲ ستون های طبقه ۷+ بلوک شمالی
  2. اجرای قالب بندی و آرماتور بندی سقف طبقه ۶+ بلوک جنوبی
  3. عملیات نصب وال پست های عمودی ۳۰ سانتی طبقه ۵+ بلوک جنوبی
  4. عملیات نصب نعل درگاه پنجره های طبقه ۵+ بلوک جنوبی
  5. اجرای فورجینگ و ارماتور بندی ستون های طبقه ۷ شمالی (آخرین طبقه مسکونی)
abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت