عملیات اجرایی و فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۱ -بهمن ۱۳۹۹

عملیات اجرایی و فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۱ -بهمن ۱۳۹۹

عملیات اجرایی و فعالیت های انجام شده اخیر در پروژه نارنجستان ۱

  1. بتن ریزی سقف طبقه ۳+ مسکونی بلوک شمالی
  2. عملیات فورجینگ (جوش سربه سر) میلگردهای ستون طبقه ۴+ بلوک شمالی
  3. عملیات قالب بندی و آماده سازی ستون های طبقه ۴+ بلوک شمالی جهت بتن ریزی
  4. تحویل بلوک های آماده و شروع عملیات تیغه چینی ضلع غربی بلوک جنوبی در طبقه ۱+ مسکونی
  5. اجرای قالب بندی، آرماتوربندی و زیرسازی سقف طبقه ۳+ مسکونی بلوک جنوبی

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت