عملیات های اجرایی در پروژه نارنجستان ۱ – دی ۱۳۹۹

عملیات های اجرایی در پروژه نارنجستان ۱ – دی ۱۳۹۹

عملیات اجرایی و فعالیت های انجام شده اخیر در پروژه نارنجستان ۱

  • اجرای عملیات افزایش دهی ارتفاع تاور کرین
  • اجرای زیر سازی جهت قالب بندی کف طبقه ۴+ بلوک شمالی
  • بتن ریزی کف طبقه ۳+ جنوبی
  • اجرای وال پست های پیرامونی طبقه ۱+ جنوبی
  • اجرای عملیات جوش سر به سر میلگرد های ستون های طبقه ۳+ بلوک جنوبی
abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت