عملیات اجرایی پروژه مسکونی نارنجستان ۲ – دی ۱۳۹۹

عملیات اجرایی پروژه مسکونی نارنجستان ۲ – دی ۱۳۹۹

عملیات اجرایی و فعالیت های انجام شده اخیر در پروژه نارنجستان ۲

بخش سفت کاری
۱. تیغه چینی طبقه یازدهم بلوک A
۲. شروع تیغه چینی طبقه یازدهم بلوک B
۳. نصب وال پست های طبقه یازدهم بلوک B
۴. شروع کرم بندی و پلاستر تراس های طبقه اول بلوک A

بخش نازک کاری

۱. گچ کاری دیوار طبقه پنجم الی هشتم بلوک B
۲. گچ کاری دیوار طبقه هفتم الی نهم بلوک A

بخش تاسیسات مکانیکی

۱. اجرای قوطی گذاری و لوله گذاری برق از طبقه اول الی ششم هر دو بلوک
۲. لوله کشی فاضلاب و آب باران هر دو بلوک
۳. لوله کشی اطفاء حریق طبقه چهارم الی پنجم بلوک A
۴. شیار زنی دیوار طبقات اول الی نهم هر دو بلوک

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت