۱۳۹۹/۰۳/۲۹ اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی رمپ پارکینگ ۲- به ۱- بلوک شمالی و اجرای بتن ریزی ستون های میانی پارکینگ ۲- بلوک جنوبی

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت