پایان آخرین بتن ریزی سقف

پایان آخرین بتن ریزی سقف

با استعانت از حضرت حق و با توسل به خاندان پاک پیامبر رحمت، طی مراسمی، که با ذبح قربانی همراه بود و در بام مجتمع مسکونی نارنجستان ۱،برگزار گردید، به طور رسمی، پایان عملیات ساخت سازه بتنی، اعلام شد. این مهم، چند روز زودتر از موعد اعلامی در برنامه زمانبندی، انجام گرفته است.
این مراسم که در روز یکشنبه ۹ خرداد ماه سال ۱۴۰‪۰ و بعد از پایان آخرین بتن ریزی سقف انجام شد، با حضور هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی، مهندسین، کارمندان، کارگران و پیمانکاران شرکت برگزار گردید . مهندس اسماعیل زاده شهردار محترم ناحیه ۲ منطقه ۲۲ تهران و مهندس مرشدلو شهردار محترم ناحیه ۲ منطقه ۲۱،به عنوان مهمانان ویژه در این مراسم حضور داشتند.
بازدید از پروژه و بررسی راهکارهای ادامه روند رو به رشد و مطلوب ساخت مجتمع پایان بخش مراسم بود.

تاریخ

می 30, 2021

دسته بندی

اخبار, نارنجستان ۱

اشتراک گذاری