مراسم تحویل موقت واحد های برج مسکونی آسمان آبی با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه آکام برگزار گردید.

مراسم تحویل موقت واحد های برج مسکونی آسمان آبی با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه آکام برگزار گردید.

مراسم تحویل موقت واحد های برج مسکونی آسمان آبی با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه آکام برگزار گردید.
این برج مسکونی که از پروژه های شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت می باشد، در شمال دریاچه چیتگر در منطقه ۲۲ واقع میباشد.
طی این مراسم، کلید این واحدها به اعضای آن تحویل گردید.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی ابنیه آکام به عنوان میهمانان ویژه در این مراسم حضور داشتند.

تاریخ

جولای 15, 2020

دسته بندی

عمومی

اشتراک گذاری