عملیات گودبرداری پروژه “نارنجستان ۱”

عملیات گودبرداری پروژه “نارنجستان ۱”

عملیات گودبرداری پروژه “نارنجستان ۱” با قوت، طبق برنامه زمانبندی شده در حال انجام می باشد.

تاریخ

جولای 13, 2020

دسته بندی

نارنجستان ۱

اشتراک گذاری