عملیات اجرایی برج مسکونی مانیا

عملیات اجرایی برج مسکونی مانیا

عملیات اجرایی برج مسکونی مانیا با قوت، طبق برنامه زمانبندی شده در حال انجام می باشد.

تاریخ

جولای 13, 2020

دسته بندی

مانیا

اشتراک گذاری