دفترچه های عضویت نارنجستان ۲، آماده تحویل گردید.

دفترچه های عضویت نارنجستان ۲، آماده تحویل گردید.

دفترچه های عضویت نارنجستان ۲، آماده تحویل گردید.
طی روزهای آتی دفترچه سایر پروژه ها نیز تقدیم اعضا خواهد شد.
جهت هماهنگی و زمان حضور در دفتر شرکت با اعضای محترم تماس گرفته خواهد شد.

تاریخ

جولای 15, 2020

دسته بندی

نارنجستان ۲

اشتراک گذاری