تایید ونهایی شدن نمای پروژه مسکونی نارنجستان ۴

تایید ونهایی شدن نمای پروژه مسکونی نارنجستان ۴

تایید ونهایی شدن نمای پروژه مسکونی نارنجستان ۴

این نما به تایید کمیسیون بناهای شاخص شهرداری تهران رسیده است

تاریخ

مارس 2, 2021

دسته بندی

اخبار, نارنجستان ۴

اشتراک گذاری