بازدید اعضای محترم هیئت مدیره از روند پیشرفت پروژه نارنجستان ۱

بازدید اعضای محترم هیئت مدیره از روند پیشرفت پروژه نارنجستان ۱

بازدید اعضای محترم هیئت مدیره از روند پیشرفت پروژه نارنجستان ۱
ایشان از مراحل مختلف اجرای اسکلت بتنی، تیغه چینی، اجرای جوش سر به سر میلگرد، وال پست و پست برق بازدید به عمل آوردند و مهندسین و مسئولین فنی توضیحات لازم را ارائه نمودند.

تاریخ

مارس 1, 2021

دسته بندی

اخبار, نارنجستان ۱

اشتراک گذاری