آغاز عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان ۵

پس از اتمام و تکمیل گودبرداری زمین در هفته گذشته و پایان عملیات خاک برداری، اجرای عملیات بتن مگر در بخش دوم و جنوبی زمین، آغاز گردید.
به امید حضرت حق و با همت تیم اجرایی، بلافاصله بعد از اتمام بتن ریزی مگر، اجرای فونداسیون تا تکمیل نهایی و متعاقب آن شروع ساخت سازه پروژه، انجام خواهد شد.

روابط عمومی شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه آکام

 

msg69468415-6039
msg69468415-6040
msg69468415-6055
photo1696927448
۲Z5A3729
msg69468415-6031
msg69468415-6022
۲Z5A3722
msg69468415-6020
۲Z5A3723
۲Z5A3727
previous arrow
next arrow