لوکیشن نارنجستان ۲

 تهران ، شهرک گلستان ، بلوار کوهک ، خیابان امام رضا (ع) ، بیست متری راهور ، جنب برج رز نارنجستان ۲