🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴
اجرای جکهای اسکافلد زیر سقف طبقه پنجم بلوک B
اجرای قالب بندی ستونهای طبقه پنجم بلوک A
ارماتوربندی تیرها و شبکه مش دال سقف طبقه پنجم بلوک C
ارماتوربندی ستونهای طبقه ششم بلوک C
بتن ریزی ستونهای طبقه پنجم بلوک A
پیاده سازی نقاط اجرای وال پست دیوارها در طبقه اول بلوک A
خاکریزی پشت دیوار حایل در قسمت غربی بلوک B
قالب بندی ستونهای تراز سقف طبقه پنجم بلوک C
نصب پلیت آسانسور کارگاهی
خاک ریزی ضلع جنوب پروژه

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت